BiodivERsA+ 2023 Yılı BiodivNBS Çağrısı Açıldı - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

BiodivERsA+ 2023 Yılı BiodivNBS Çağrısı Açıldı - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekmektedir

BiodivERsA+ 2023 yılı ilgili çağrısı 11/09/2023 tarihinde uluslararası başvuruya açılmıştır Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir Ek olarak, çağrı açılışını takiben gerçekleştirilen webinar kaydına da aynı adresten adresinden ulaşabilirsiniz 04 tr) yapılması da zorunludur


Ufuk Avrupa, Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+) kapsamında açılan 2023 yılı “Biyoçeşitlilik, İnsan Refahı ve Dönüştürücü Değişim İçin Doğa Temelli Çözümler (BiodivNBS)” başlıklı çağrısının ana amacı, biyoçeşitliliğin korunumu için doğa temelli çözümlerin aranmasıdır 11 2023 (17:30, TSİ)

 • 1 Yeliz TÜMBİLEN ÖZER
  Kimya, Biyoloji Araştırma Destek Grubu (KBAG)
  e-posta: [email protected]
  Tel: 0312 298 12 02

  TÜBİTAK-1071 programı detayları için:
  Dr 11 Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir Çağrı hakkında detaylı bilgiye https://www tubitak Ceren UZUN
  Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
  e-posta: [email protected]

  Tel

  Çağrının kapsayacağı temalar aşağıdaki gibi belirlenmiştir Doğa temelli çözümler ile sosyal, ekonomik ve çevresel faaliyetlerin etkili ve uyumlu bir şekilde ele alınması ve bu süreçte hem insanlığın refahı ve ekosistem hizmetleri hem de biyolojik çeşitlilik faydalarının gözetilmesi hedeflenmektedir gov : +90 312 298 1789

     kaynak: tubitak eu/2023/06/05/2023-2024-joint-call/ adresinden ulaşılabilmektedir

  Çağrı Takvimi:

  • Uluslararası proje önerilerinin Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 10

   Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu (https://uidb-pbs 2023 (17:30 TSİ)

  • 2 Aşama proje önerileri TÜBİTAK ulusal başvurusu için son tarih: 17 2023
   (3:00 PM, CET)
  • 1 tr

   biodiversa Aşama önerilerinin Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 09 11

   • Oluşturulacak doğa temelli çözümler ve ortaya çıkabilecek kazanım ve kayıpların durumu
   • Biyoçeşitlilik kaybının insan temelli nedenlerini azaltan doğa temelli çözümler
   • Dönüştürücü değişimde doğa temelli çözümlerin katkısı

   Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır gov 2024
   (3:00 PM, CET)

  Çağrı İrtibat Kişileri

  Uluslararası Başvuru Koşulları ve BiodivERsA+ 2023 Yılı Çağrısı hakkında bilgi için:
  Dr Aşama önerilerinin TÜBİTAK ulusal başvurusu e-imza süreçleri için son tarih: 21 Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir